Försnävningsplastik efter förlossning

Operationen syftar till att rekonstruera och återskapa underlivet så långt som det är möjligt efter en förlossning.

Hos vissa kvinnor spricker eller töjs bäckenbottenmuskulaturen och slidan ut efter en eller flera förlossningar. Det kan skapa problem med att hålla urinen. Vissa kvinnor upplever också att en uttöjd slida påverkar den sexuella upplevelsen. Flera kvinnor kan få hjälp genom en så kallad försnävningsplastik eller slidförsnävning.

Boka en konsultation här för att få svar på dina frågor av en plastikkirurg och ta närmare reda på hur vi kan hjälpa just dig.

Så går försnävningsplastik till

Inför operation

Undersöker om du har några problem

Vid det första konsultationsbesöket tar din kirurg reda på om du har några problem i urinvägarna eller med några sexuella funktioner. Då bör i så fall en urologspecialist eller gynekolog göra en utredning och undersöka slidan och bäckenbotten.

Går igenom dina önskemål och förväntningar

Vi diskuterar vidare dina önskemål, går igenom operationen och svarar på dina frågor. Du får bland annat information om vad det kan kosta och hur lång väntetid det är.

Du får också fylla i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer. Vi pratar också om dina förväntningar.

Håll dig i form som förberedelse

Om du väljer att gå vidare bokar vi en operationstid. Det är bra om du förbereder dig inför operationen genom att hålla dig i form och tar reda på så mycket som möjligt om vad som gäller före, under och efter operationen. Vi finns alltid tillhands och svarar på dina frågor.

På operationsdagen

Operation under narkos

På operationsdagen träffar du din plastikkirurg igen. Du får också träffa din narkosläkare.

Under operation som utförs med narkos avlägsnas en bit av den bakre slidväggen. Därefter sys sätet ihop i två lager som innefattar muskel och slemhinna. Dessa trådar löser kroppen upp inom några veckor.

Efter ingreppet

Läkningen brukar gå snabbt

Eftersom läkningsprocessen är individuell är det viktigt att du lyssnar till kroppens signaler och anpassar dig efter dem. Läkningen brukar gå snabbt. Du stannar kvar en natt på kliniken.

Sexuell aktivitet efter 1 månad

Den första veckan kan du behöva ta smärtstillande tabletter, men obehagen och spänningarna försvinner successivt under ett par veckors tid. Du ska inte ha tampong under denna period heller. Normalt kan man återuppta sexuell aktivitet efter cirka en månad.

Du når oss dygnet runt

När du går hem efter en operation får du ett återbesökskort med telefonnummer till kliniken och till den kirurg som har genomfört operationen så att du kan nå oss dygnet runt.

Vad kostar en försnävningsplastik?

Priset för en försnävningsplastik beror på en rad faktorer. Bland annat på omfattningen av ingreppet och om du ska göra ett kombinationsingrepp. Du kan läsa mer om priser för olika operationer och behandlingar under varje klinik.

Se priser för försnävningsplastik

Frågor & svar narkos

Är narkos farligt?

De senaste 25 åren har metoderna för sövning utvecklats mycket och riskerna i dag är väldigt låga. Alla som skall sövas genomgår en riskbedömning av narkosläkaren. Vissa sjukdomstillstånd kan innebära en ökad risk tex hjärtsjukdomar, högt blodtryck, fetma. Veckan innan din operation tas ditt fall upp på en operationskonferens med kirurg, narkosläkare och operationssjuksköterska.

För att narkosen ska kunna genomföras på ett säkert sätt är det viktigt att narkosläkaren får kännedom om hälsoläget, eventuell medicinering och de sjukdomar som föreligger.

Vad är riskerna med narkos?

Alla operationer och all narkos medför en risk, men den beror på många faktorer till exempel typ av kirurgi och hälsotillstånd. För det stora flertalet är risken låg. Fråga narkosläkaren hur riskbedömningen är för dig. Den rädsla många upplever inför narkos är oftast ogrundad och beror snarare på förlust av kontroll.

Hur vet narkosläkaren hur mycket narkosmedel som behöver ges?

Det finns ingen standarddos. Alla narkoser anpassas för den enskilde individen utifrån vilken operation som skall genomföras och individens förutsättningar.

Vi reagerar alla olika på anestesi. Skillnaderna beror på bland annat på genetiska faktorer, ämnesomsättning, hälsotillståndet och sjuklighet.

Mängden narkosmedel varierar på grund av faktorer som vikt, ålder, kön, medicinering och sjukdomar.

Under narkos övervakas, mäts och registreras hjärtfrekvens och hjärtrytm, blodtryck, andningsfrekvens, andetagens volym och innehåll av syrgas och koldioxid samt syremättnad. Eftersom varje patient är unik måste valet av narkosmedel och metod skräddarsys.