Priser för övriga injektionsbehandlingar i Injektioner

* En administrativ engångsavgift tillkommer vid delbetalning om 295-595 kronor beroende på avbetalningstid