BOKA

Vi kommit långt med modern kirurgi för ansiktsförlamning

boka konsultation

På Akademikliniken har vi kommit väldigt långt med modern kirurgi för ansiktsförlamning. Idag kan vi många gånger återställa en stor del av muskelkontrollen.

boka konsultation

Ansiktsförlamning eller facialispares innebär att muskelaktiviteten i ena eller båda ansiktshalvorna saknas eller är nedsatt. Förlamningen är oftast enkelsidig och drabbar den så kallade mimiska muskulaturen. Många patienter har drabbats av ansiktsförlamning efter en olycka eller operation. Till exempel när man ska ta bort en tumör i salivkörteln eller i huvudet.

Ansiktsförlamning kan uppstå vid borrelia

Den kan också uppstå vid olika virusinfektioner som Borrelia. Men då släpper förlamningen vanligtvis efter ett tag. Men cirka 15 % av de som drabbas får kvarstående besvär.

När man drabbas av facialispares slutar musklerna i ansiktet att fungera vilket leder till att mungipa och ögonbryn hänger. Patienten kan inte heller blunda ordentligt. Det kan också handla om en partiell förlamning som resulterar i att musklerna försvagas eller stelnar.

Felaktiga signaler till musklerna

Ett annat tillstånd är en skada som delvis har läkt ut men som sänder ut felaktiga signaler till musklerna vilket kan innebära att ögat stängs när man försöker skratta.

Så går behandling av ansiktsförlamning till

 • Vilka områden som kommer förbättras

  Första gången du besöker oss lyssnar vi på dina önskemål, förväntningar och svarar på dina frågor.

  Du får bland annat information om vilka områden som kommer att förbättras med ett ingrepp, vad det kan kosta och hur lång väntetid det är. Du får också fylla i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer.

  Håll dig i form som förberedelse

  Om du väljer att gå vidare bokar vi en tid för operation eller behandling. Det är bra om du förbereder dig inför operationen genom att hålla dig i form och tar reda på så mycket som möjligt om vad som gäller före, under och efter operationen. Vi finns alltid tillhands och svarar på dina frågor.

 • Återställa muskelkontrollen

  På Akademikliniken har vi kommit väldigt långt med modern kirurgi för ansiktsförlamning. Idag kan vi reparera själva nerv- och muskelskadan och på så sätt många gånger återställa en stor del av muskelkontrollen.

  Ju längre tid förlamningen pågår ju mer uttalade blir muskelskadorna.  För att då kunna återskapa funktion måste vi transplantera muskulatur till ansiktet. Vid en operation gör vi vårt yttersta för att optimera både utseende och funktion.

  Kirurg med många års erfarenhet

  Det stora problemet med ansiktsförlamning är att muskler som förlorat sin rörlighet med tiden sakta omvandlas till bindvävnad och tynar bort. Därför att det väldigt viktigt att behandla dessa patienter i ett tidigt stadium. Den här typen av ingrepp ska utföras av en kvalificerad kirurg som har många års erfarenhet av rekonstruktiv kirurgi.

  Flytta nervimpulser

  Skulle det av någon anledning inte finnas någon möjlighet att komma åt den skadade delen av nerven. till exempel om skadan sitter inuti skallen, kan man låna nervimpulser från de yttersta förgreningarna från friska nerver av den andra ansiktshalvan.

  Då flyttar man nervimpulser från den friska till den förlamade sidan av ansiktet via nervtransplantat. Man kan då använda ”oviktiga” nerver från baksidan av underbenen.

  Nerverna måste växa

  Nervimplantatet fästs på de yttersta delarna av nerven på den friska sidan av ansiktet och dras genom en tunnel under huden till den förlamade sidan. Efter detta ingrepp måste nerverna växa över till den förlamade sidan av ansiktet.

  Detta tar cirka sex till tolv månader. Har man väntat för länge innan en operation kan musklerna skadas permanent. Då måste man även genomföra en muskeltransplantation.

  Facialspares kan behandlas framgångsrikt med botulinum toxin

  Idag kan vi också framgångsrikt behandla vissa patienter som har drabbats av facialispares med muskelavslappnande medel.

  När en nerv växer tillbaka grenar den sig längst ut. Dessa grenar leder till ögonbryn, ögon, haka, läppar och hals. Ibland kan denna förgrening gå snett och resultera i att nerverna migrerar till fel slutdestination. Vilket kan leda till att man sluter ögonen vid ett leende.

  Dessa abnorma rörelser kallar vi synkinesisk funktion. Idag använder man framgångsrikt muskelavslappnande medel vid både hyperaktivitet och synkinesis av ansiktsmuskulaturen.

  Balansera ansiktet

  Dessutom kan vi använda botulinum toxin för att försiktigt minska muskelkraften på den friska sidan och på så sätt balansera ansiktet. Denna typ av behandling kräver stor erfarenhet och görs av Akademiklinikens läkare som är specialiserade på denna åkomma.

  Ibland kan botulinum toxin även kombineras med neuromuskulär sjukgymnastik för att försöka underhålla de förbättrade rörelsemönstren även när medlets verkan har avtagit. Upprepad behandling kan ibland leda till att hjärnan ställer om sig, vilket innebär att man slutligen kan sluta med behandlingarna.

  Upprepade behandlingar krävs

  Effekten av denna typ av behandling blir uppenbar cirka 12-18 timmar efter injektionen. Maximal effekt syns i slutet av första veckan. Eftersom effekten av behandlingen är övergående krävs det upprepade behandlingar med cirka tre till sex månaders mellanrum.

  Denna typ an injektionsbehandling är ett av de säkraste läkemedel som finns förutsatt att det ges av en person som har god erfarenhet av metoden.

  Biverkningar sällsynta

  Biverkningar är väldigt sällsynta och går över.  Idag får vem som helst genomföra behandlingar. På Akademikliniken har vi läkare som har varit bland de första i Sverige att ge behandlingar. Vi tycker det är viktigt för din trygghets skull att alla behandlingar genomförs av erfarna specialister.

 • Lyssna till kroppens signaler

  Eftersom läkningsprocessen är individuell är det viktigt att du lyssnar till kroppens signaler och anpassar dig efter dem.

  Den första tiden rekommenderar vi att du avstår träning och andra fysiska aktiviteter och håller igång med lugna promenader.

  Du når oss dygnet runt

  När du går hem efter en behandling får du ett återbesökskort med telefonnummer till kliniken och till den kirurg som har genomfört operationen så att du kan nå oss dygnet runt.

Försäkring

Privat sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring som privat person eller via ditt företag så kan den vara gällande vid vård på Akademikliniken. Vi samarbetar med flera försäkringsbolag.  Vill du veta om din försäkring gäller hos oss? Vänligen kontakta ditt försäkringsbolag.

Frågor & svar narkos

De senaste 25 åren har narkos utvecklats mycket och riskerna i dag är väldigt låga. Alla som skall sövas genomgår en riskbedömning av narkosläkaren. Vissa sjukdomstillstånd innebär en ökad risk tex hjärtsjukdomar, högt blodtryck, fetma.

För att narkosen ska kunna genomföras på ett säkert sätt är det viktigt att narkosläkaren får kännedom om hälsoläget och de sjukdomar som föreligger.

Alla operationer och all narkos medför en risk, men den beror på många faktorer till exempel typ av kirurgi och hälsotillståndet. För det stora flertalet är risken försumbar. Fråga narkosläkaren hur riskbedömningen är för dig. Den rädsla många upplever inför narkos är oftast ogrundad och beror snarare på förlust av kontroll.

Det finns ingen standarddos. Alla narkoser anpassas för den enskilde individen utifrån vilken operation som skall genomföras och individens förutsättningar.
Vi reagerar alla olika på anestesi. Skillnaderna beror på bland annat på genetiska faktorer, ämnesomsättning, hälsotillståndet och sjuklighet.

Mängden narkosmedel varierar på grund av faktorer som vikt, ålder, kön, medicinering och sjukdomar.

Under narkos övervakas, mäts och registreras hjärtfrekvens och hjärtrytm, blodtryck, andningsfrekvens, andetagens volym och innehåll av syrgas och koldioxid samt syremättnad. Eftersom varje patient är unik måste valet av narkosmedel och metod skräddarsys.