Plastikkirurg Dr. Riikka Veltheim berättar om kvinnlig intimkirurgi

Före- & efterbilder, Intimkirurgi, Fråga våra experter, Vår expertis

Dr. Riikka Veltheim är en av de plastikkirurger som utför kvinnlig intimkirurgi hos Akademikliniken. Hon träffar många kvinnor varje år som söker sig till oss för att få hjälp med både estetiska och fysiska problem. Vi mötte henne i korridoren förra veckan och hon undrade om vi inte kunde lyfta fram ämnet ytterligare då det är många som inte känner till att det faktiskt finns hjälp att få.print_riikka_veltheim_liten

– Hur går en konsultation till när man besöker oss?
Under konsultationen går vi genom patientens problematik och hur hon själv upplever situationen. Är det enbart ett estetisk besvär eller något som också ger fysiska problem? Oftast är de estetiska besvären även fysiska.

Många känner sig lite stressade och även generade i början när vi träffas. Då brukar jag förklara att patienten är långt ifrån ensam med sina problem och att vi på Akademikliniken utför intimkirurgi regelbundet och rutinmässigt.

Vi speglar området tillsammans och patienten får då berätta vad det är hon upplever som ett problem, rent estetiskt eller fysiskt. Jag berättar vilka möjligheter och begränsningar som finns med kirurgi. Om det gäller muskelsvaghet i slidan eller annan inre skada så gör jag en vanlig gynekologisk undersökning där jag kan bedöma muskulaturen och omfattningen av skadan. Därefter pratar vi om operationen i sig, vilka möjligheter som finns, komplikationer och risker. Andra viktiga delar vi går igenom är vilka begränsningar som finns, läkningstiden och vilka fysiska begränsningar som finns under läkningstiden. Jag visar även före- och efterbilder av andra kvinnor i samma situation.

– Vilka är de vanligaste problemen som kvinnor söker hjälp för?
Till att börja med finns det många kvinnor därute som inte ens vet att det finns hjälp att få. Tyvärr får många kvinnor med skadad slidmuskulatur än idag höra vid kontroller att detta är normalt och att det inte är någonting man åtgärdar utan att man ska träna muskeln själv med knipövningar. Är slidmuskeln tillräckligt uttöjd eller helt skadad går inte skadan att reparera med muskelträning. Man kan jämföra det med ett gummiband som har slitits ut och inte drar ihop sig ordentligt.

Kvinnor som har fött barn vaginellt får alltid någon grads töjning i sin muskulatur i slidan. Hur mycket slidan töjs är beroende på utgångsläge, ålder, hur många vaginella förlossningar, hur förlossningen har varit, har den varit mycket snabb och kraftig, hur stor bebisen varit etc. Oftast ökar skadan i takt med hur många barn man föder.

Vissa kvinnor som har fått mycket töjning av slidmuskulaturen tappar sin sexlust. Dessa är oftast kvinnor i sin bästa ålder – normalt mellan 30-45 år. De kan få problem med att hålla tätt och har problem med urinläckage vid fysisk aktivitet. Om urinblåsan inte längre har slidmuskulaturens stöd hänger den neråt och ger tryck. Genomgår man en försnävningsplastik sys denna skadade muskel ihop och de flesta patienter återfår sin vanliga sexuella funktion och känner sig “hela” igen. Det går inte garantera att urinläckaget avtar men oftast hjälper detta då stödet återskapas. Det är aldrig försent att gå genom denna operation. Tyvärr är informationen bristfällig för kvinnor som föder barn som ofta känner sig ensamma och till och med dumma då de har fått höra att allt detta ska vara normalt.

I vissa fall gör man både försnävninsplastik och en inre blygläppsplastik samtidigt. Försnävningsplastik är en betydligt större operation än en inre blygdläppsplastik vilket gör att man måste planera detta rätt så att man kan få läka i fred och inte har för bråttom tillbaka till arbetet. Vid inre blygdläppsplastik räcker det ofta att man är hemma från arbetet 2-5 dagar men vid försnävningsplastik behöver man sjukskrivas, beroende på arbetet – i 2-4 veckor normalt.

– Du nämner blygdläppsplastik, varför genomgår man en sån och är det enbart estetiskt?
De inre blygläpparna kan ge både estetiska och fysiska besvär. De flesta har dock även fysiska besvär när inre blygläppen sticker ut/hänger utanför den yttre. Det gör att den inre blygdläppens sköra och tunna slemhinneliknande vävnad skavs mot trosan och byxan och ger klämningsbesvär och skavning. Detta kan medföra att kvinnan måste välja en viss typ av lösare byxform och större storlek. Man kan ha svårt att cykla och träna. Detta kan ge besvär vid sex då inre blygdläppen sätter sig fel och man är tvungen att koncentrera sig i att placera dessa långa blygdläppar i rätt riktning. Många tänker på detta dagligen. Vissa tycker att det är svårt att söka sig till ett offentligt badhus då de inte vill duscha och visa sig nakna framför andra som kan titta. I vissa fall kan volymen av de inre blygdläpparna vara så stor att man upplever att det blir svårt att ha en tight träningsbyxa alternativt bikini då det kan upplevas som en “snoppliknande” svullnad. Viktigt att tänka på är att de inre blygläpparna har en viktig funktion också då den ger en stängningsmekanism mot slidöppningen och gör att slidöppningen behåller sin behövda fuktighet. Därför är det viktigt att man inte förkortar blygdläpparna för mycket.

Efter operation när de inre blygläpparna förkortas kommer den yttre blygläppen som har tjockare hud mot byxan och trosan istället vilket gör att man inte längre har samma besvär. Dom flesta är mycket nöjda efter denna typ av kirurgi. Jag hör ofta att det enda de ångrar är att de inte gjorde detta tidigare. Idag är många unga kvinnor pålästa och får denna information via nätet vilket gör att de tenderar söka tidigare.

Vi får en del frågor huruvida en inre blygläppsplastik kan påverka kvinnans sexlust och känsla negativt. Vid en inre blygläppsplastik förkortar man överskottshud av inre blygläppen, oftast har inte de inre blygdläpparna mycket känsel alls i normala fall heller. Den sexuella känseln sitter inte i detta området utan mycket djupare inne bakom den sk klitoriskappan där klitoris finns. Detta området påverkas inte vid denna typ av kirurgi.

– Vad ska man tänka på?
Som jag nämnde tidigare är det tyvärr många kvinnor som lider i tystnad utan att de känner till att det finns hjälp att få. Sök vidare om du inte får hjälp hos den första läkaren som du möter, de flesta kan få hjälp. Viktigt är också att man söker sig till en klinik och en kirurg som utför denna typ av kirurgi regelbundet och har stor erfarenhet inom området.

Dr. Riikka Veltheim

Läs mer om intimkirurgi >

Se Före-/Efter bilder kvinnlig intimkirurgi ≥

Läs mer om Plastikkirurg Dr Riikka Veltheim >

Boka konsultation