Navelbråck operation

Bukplastik

bukplastik

Ett navelbråck uppstår när en del av tarmen eller fettvävnad tränger igenom en svaghet i bukväggens muskler nära naveln. Det kan drabba både barn och vuxna men symptomen och behandlingsmetoderna kan variera. Ett navelbråck innebär inte bara fysisk smärta utan är även ett estetiskt bekymmer för många.  

Orsaker till navelbråck

Förståelse för orsakerna bakom navelbråck är viktig för att kunna förebygga och behandla tillståndet på ett effektivt sätt. Nedan går vi igenom de vanligaste orsakerna till navelbråck.

  1. Medfödd svaghet i bukväggen: Hos spädbarn är navelbråck ofta ett resultat av en ofullständigt läkt öppning i bukväggen, där navelsträngen tidigare varit fäst. Denna naturliga svaghet kan leda till att vävnad buktar ut.
  2. Ökat inre tryck i buken: För vuxna kan ökat tryck inuti bukhålan orsaka navelbråck. Detta kan bero på flera faktorer såsom långvarig hosta eller astma, graviditet, tyngdlyftning eller överdriven fysisk ansträngning och förstoppning.
  3. Åldrande: Med åldern kan musklerna i bukväggen försvagas, vilket ökar risken för utveckling av navelbråck.
  4. Tidigare kirurgi: Patienter som har genomgått bukkirurgi kan ha en ökad risk att utveckla navelbråck. Detta eftersom kirurgiska ingrepp kan leda till svaghet i bukväggen.
  5. Övervikt och fetma: Övervikt och fetma kan bidra till ökat tryck i bukhålan vilket gör det lättare för navelbråck att utvecklas.
  6. Vissa medicinska tillstånd: Tillstånd som leder till ökat buktryck, såsom ascites (vätskeansamling i bukhålan), kan också vara en bidragande faktor.

Genom att förstå dessa orsaker kan individer vidta förebyggande åtgärder för att minska risken för navelbråck. För de som redan har utvecklat ett navelbråck finns effektiva behandlingsalternativ tillgängliga.

Operation – en väg till ökad livskvalitet

För vuxna kan ett obehandlat navelbråck leda till obehag och smärta, särskilt vid fysisk aktivitet. En operation är inte bara en väg mot smärtlindring utan även en möjlighet att återställa bukens estetiska utseende.

På Akademikliniken utförs navelbråcksoperationer, en form av bukplastik, av våra erfarna kirurger. Vår kunskap och teknik säkerställer en säker och effektiv behandling med estetiskt tilltalande resultat.

Före operationen

Varje behandling börjar med en personlig konsultation. Vi diskuterar dina förväntningar, genomgår din medicinska historik och skapar en skräddarsydd behandlingsplan. Detta steg är avgörande för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Så här går en navelbråcksoperation till

Beroende på bråckets storlek och patientens allmänna hälsotillstånd kan operationen utföras under lokalbedövning eller generell anestesi. Vårt anestesiteam säkerställer att patienten är bekväm och smärtfri under hela proceduren.

Under navelbråcksoperationen återställs bukväggen och navelns utseende. Vårt mål är att minska obehag och återställa bukens naturliga konturer. Kirurgen gör ett snitt vid navelbråcket och tar sedan bort eventuellt inklämd vävnad. Om bråcket är litet, kan det ibland räcka med att sy ihop musklerna, men för större bråck används oftast ett syntetiskt nät för att förstärka bukväggen och förebygga återfall.

Eftervård och återhämtning

Efter operationen övervakas patienten noggrant. Patienten får sedan detaljerade instruktioner om hur man tar hand om såret, när normal aktivitet kan återupptas och hur man identifierar tecken på komplikationer. Vi följer även upp med regelbundna kontroller för att ha håll och stödja din återhämtning.

Boka en tid för konsultation hos oss och ta det första steget mot ett liv utan smärta.

Boka konsultation