Jonas Röjdmark svarar på vanliga frågor om näskirurgi

Plastikkirurgi, Näsplastik

Konsultation om näsplastik

Jonas Röjdmark har mångårig erfarenhet av näskirurgi och det är vanligt att patienterna har många funderingar innan en operation – något som Röjdmark uppskattar, eftersom förberedelserna inför en operation spelar stor roll för att patienten ska få en bra helhetsupplevelse av behandlingen.

Vi vill inte bara göra en lyckad operation, vi vill också att helhetsupplevelsen ska vara bra och att patienten ska uppleva att operationen känns säker.” – säger Jonas Röjdmark.

Vilka grupper av människor söker för näsoperationer?

Jonas Röjdmark berättar att näsoperationer är en identitetoperation och till skillnad från många andra operationer så är det lika många kvinnor som män som genomför näsoperationer.
Dessutom genomför så gott som alla ålderskategorier denna typ av operation. Det spänner mellan ung vuxen till pensionär, berättar Jonas Röjdmark.

 

Ofta pratas det om att få näsan proportionerlig för att den ska bli snygg – finns det mått som anses ”rätt”?

– Storleken på en näsa bör vara på 1/3-storlek av ansiktet för att den ska anses ha en balanserad proportion. Åldern spelar roll i hur man avgör vad som är en balanserad näsa. Näsans strukturer tenderar tappa sin form på äldre personer och upplevs därmed som större, medan barn ofta har en lätt uppåtnäsa, men det brukar rätta till sig längre fram, berättar Jonas Röjdmark.

 

Vilka är de vanligaste näsproblemen när patienterna söker konsultation hos Jonas Röjdmark?

– Näsan är framträdande eftersom den sitter mitt i ansiktet och det räcker att något är lite skevt, stort eller snett för att man ska störa sig på den, säger Röjdmark.

Jonas Röjdmark radar upp de vanligaste problemen patienterna har när de söker näskirurgi:

  • För stor
  • Puckel över näsryggen
  • Näsan är för lång
  • Bred nästipp
  • Påtaglig bredd över näsan
  • Uppnäsa/kort näsa
  • Skev/sned näsa – ofta också svårigheter med andning
  • Problem från tidigare operationer

Spelar de olika kirurgteknikerna en stor roll vid näsoperationer?

Jonas Röjdmark förklarar att resultatet kan bli likadant oavsett vilka tekniker man använder.

Därmed spelar det mindre roll vilken teknik kirurgen använder sig av eftersom det främst består av kirurgens preferenser, säger Röjdmark.

 

Kan äldre personer göra näsoperationer?

– När det gäller äldre personer, så har de ett fragilare skelett, tunnare och torrare slemhinnor samt sämre elasticitet på huden än yngre personer. Av denna anledning bör man vara restriktiv med att göra större näskirurgi på äldre personer. Innan operationen behöver man som kirurg vara extra noggrann med att göra en analys av den åldrande näsan för att kunna säkerställa en bedömning om det ens går att genomföra en operation, förklarar Jonas Röjdmark.

 

Vilka kirurgiska lösningar använder du dig av?

– Det finns många olika tekniker för att få en proportionerlig näsa, berättar Jonas Röjdmark och tillägger – Man kan exempelvis reformera nässkiljeväggens läge, ta bort brosk, ta till skilda varianter av transplantat som man kan ta från olika delar av kroppen, såsom revben och örat. Näsvingarnas utseende ändras genom att flytta in dom och att också justera längst fram på näsans hud. Den tunna vävnaden från skalpen, kallad faschia, är bra reservdel att använda där man har tunn hud.

Boka näsplastik här!