Fettsugning av bröst för män

Att det bildas fettansamlingar i brösten hos män är väldigt vanligt, och ibland kan detta leda till en upplevelse att ha ”kvinnliga” bröst, även kallat gynekomasti. Det finns olika anledningar till varför man som man utvecklar större bröst, vanliga orsaker är arvsanlag, viktuppgång eller medicinering. Om man besväras mycket av sina förstorade bröst, kan en fettsugning av bröst för män vara ett bra alternativ.

Vad innebär en fettsugning av manliga bröst?

Om de förstorade brösten är förstorade enbart pga lokala fettansamlingar, räcker det oftast med en fettsugning av brösten, då risken för överskottshud är mycket liten. Ibland beror gynekomastin också på förstorade bröstkörtlar, och då kan fettsugningen behöva kombineras med ett ingrepp för att avlägsna även körtlarna. Varken körtlarna eller fettcellerna som avlägsnas ur de manliga brösten vid fettsugningen, kommer att återbildas – därför är resultatet bestående. Fettsugning av brösten för män kan också utföras för att definiera bröstmusklerna och på så sätt ge ett mer vältränat utseende.

Hur går en fettsugning för gynekomasti till?

En fettsugning av manliga bröst är ett relativt litet ingrepp, och därför är även risken för synliga ärr mycket liten. När man genomför en fettsugning av förstorade bröst hos män avlägsnas en noga planerad mängd fettceller – och vid behov, vid så kallad gynekomasti, där körteln också är förstorad, tas även denna bort via ett litet snitt kring vårtgårdens nedre del.

Efter ingreppet bärs ett stödbandage dygnet runt i tre veckor, och därefter i ytterligare tre veckor nattetid. Eventuella blåmärken och svullnad kommer att dämpas och försvinna helt under de närmaste veckorna efter fettsugningen. Resultatet är en mer proportionerlig och klassiskt manlig siluett.

Välkommen att ta kontakt med oss på Akademikliniken för en första konsultation!