Behandling med Belkyra

Belkyra är en injektionsbehandling som som vi erbjuder på Akademikliniken Stockholm. Behandlingen riktar in sig på och bryter gradvis ner fettceller under hakan utan kirurgi.

Bryter gradvis ner fettcellerna

Dubbelhakor kan ha många orsaker, som åldrande, gener eller viktuppgång. För att bli av med dubbelhaka finns olika metoder – både kirurgiska och icke-kirurgiska. Belkyra är det första godkända läkemedlet som är ett icke-kirurgiskt ingrepp. Belkyra innehåller den aktiva substansen deoxicholsyra som tillverkas naturligt i kroppen för att underlätta nedbrytningen av fett.

Så går en Belkyrabehandling till

Inför behandlingen

Vi går igenom dina förutsättningar

Innan din behandling träffar du din behandlare där ni pratar igenom hur det går till, hur dina dina önskemål ser ut och dina förutsättningar.

Behandlaren undersöker hur du mår och anpassar sedan Belkyra-behandlingen till dina behandlingsmål. Tillsammans avgör behandlaren och du vilken behandlingsplan som är mest lämplig.

På behandlingsdagen

Ett behandlingstillfälle tar runt 15-20 minuter.

Din behandlare injicerar små mängder av läkemedlet på flera olika ställen i det område som ska behandlas. Hur mycket Belkyra du kommer att få och hur många behandlingar som behövs är helt individuellt.

Tidsintervallet mellan varje behandling ska alltid vara minst sex veckor. När önskat resultat har uppnåtts krävs oftast ingen ytterligare behandling.

Efter behandlingen

Konsultation hos Akademikliniken

Bieffekterna tillfälliga

Precis som vid andra injektionsbehandlingar kan du uppleva biverkningar av Belkyra. Direkt efter behandlingen kan du uppleva smärta, svullnad/vätskeansamling, blåmärken eller minskad känslighet under hakan.

De här effekterna är i allmänhet tillfälliga och försvinner av sig själva. Biverkningarna är oftast störst efter det första behandlingstillfället och minskar i takt med att behandlingarna fortsätter.

Konsultation

Vad kostar en Belkyrabehandling?

Det exakta priset för en behandling med Belkyra är helt individuellt. I samband med konsultationen så tar ni gemensamt fram en behandlingsplan.

Efterbehandling

För att du ska få ett långsiktigt bra resultat är det viktigt att du vårdar din hud regelbundet. På Akademiklinikens hudcenter kan du boka tid hos kompetenta hudterapeuter. Där finns även Akademiklinikens egen hudvårdsserie som utvecklats under flera års forskning.