Lär känna Dr Peter Emanuelsson

Plastikkirurgi

Dr. Peter Emanuelsson är legitimerad läkare sedan 1996. Han är utbildad allmänkirurg och fick sin specialistexamen i allmänkirurgi 2002. Kort därefter påbörjade han sin plastikkirurgiska utbildning och under året 2004 erhöll han sin specialistexamen på kliniken för rekonstruktiv plastikkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset. Där arbetar han även som biträdande överläkare främst inom bröstsektionen och mikrokirurgiska sektionen.

Han har även doktorerat (disputerat) 2014 inom olika sätt att rekonstruera bukväggsförsvagning (rektus diastas) och har pågående forskningsprojekt inom ämnet. Vi fick en pratstund med Dr Emanuelsson om hans arbete som plastikkirurg:

Varför valde du att specialisera dig inom plastikkirurgi?
– Redan i unga år hade jag drömmen att få bli läkare och när jag började min utbildning visste jag att det var just plastikkirurg jag ville bli. Att vara plastikkirurg är den perfekta kombinationen av att få hjälpa människor och även få använda det estetiska sinnet.

Vilka typer av ingrepp tycker du är särskilt intressanta?
– Alla ingrepp har sin förtjusning och utmaning. Jag har delvis parallellt arbetat i över 15 år med rekonstruktivplastikkirurgi på Karolinska sjukhuset vilket gör att bröst och ansiktskirurgi är av stort intresse.

Vilka ingrepp utför du mest av?
– Eftersom jag har doktorerat inom bukväggsförsvagning är såklart bukplastik ett av de ingrepp jag utför mycket, men även bröstkirurgi och ansiktskirurgi.

Hur går en konsultation med dig till?
– Vid en konsultation hos mig låter jag först kunden fritt beskriva vad de vill prata om och varför. Därefter går vi tillsammans igenom ingreppets karaktär och dess för-och nackdelar. Vi gör delvis konsultationen framför spegeln. Det är viktigt att kunden får den information den efterfrågar och känner sig väl bemött.

Vad är det mest givande med ditt jobb?
– Mest givande med mitt jobb är mötet med människor och att få förbättra eller återskapa något som de efterfrågar och önskar.

Vad är viktigt för dig när du möter en patient?
– Viktigt för mig är att kunden känner sig välinformerad och trygg. Inget skall forceras fram, utan det skall ske när tidpunkten är rätt för kunden.

Vilken är den finaste återkopplingen du har fått från en patient?
– All återkoppling är viktigt från patienterna och något som gör att jag älskar mitt jobb. Det ger mig så mycket energi och glädje!

Vill du läsa mer om Dr Emanuelsson kan du göra det HÄR,