Plastikkirurgen svarar: 3 vanliga frågor och svar om bukplastik

Fråga våra experter, Okategoriserat, Aktuellt

Här får du svar på tre av de vanligaste frågorna kring en bukplastik.

Vad är en bukplastik och finns det olika typer av bukplastik?

En av de vanligaste orsakerna till att patienter söker sig till oss är bukrelaterade problem. Det kan vara efter en graviditet eller efter övervikt där man har fettdepåer eller lös överskottshud som man vill ta bort. Då behöver man genomgå en bukplastik för att ta bort överskottshuden.

Det finns olika varianter av bukplastik. Med en sk. modifierad bukplastik tar man enbart bort hud nedanför naveln och sträcker ut skinnet. Vid en full bukplastik skär man ut naveln och syr även ihop de raka magmusklerna om de har delat sig, för att få ett plattare intryck. Vid båda dessa ingrepp utför vi också en fettsugning. Om man i samband med sin bukplastik även avlägsnar överskottshud och fett på ryggen kallas det en cirkumferent bukplastik.

Hudöverskott efter graviditet eller viktnedgång? Den här guiden ger dig en introduktion om överskottshud och bukplastik Ladda  ner

Hur går en konsultation till?

Vid konsultationen går vi igenom patientens historik, tidigare sjukdomar, tidigare operationer, graviditeter och eventuell rökning. Sedan ställer vi oss framför spegeln och tittar tillsammans på området som patienten upplever som ett problem och hen får då beskriva sina tankar och önskemål.
Ibland kan det vara så att det räcker med en fettsugning om hudens kvalitet är god, då behöver man inte alltid avläsgna skinnet. Inför operationen behöver kirurgen även ta hänsyn till eventuella ärr efter  tex kejsarsnitt, galloperation, blindtarm osv.

 

Hur lång tid tar en operation och vad händer sedan?

Beroende på omfattningen av kirurgin så kan operationen ta allt från 45 minuter till 3-4 timmar. Den utförs alltid under narkos och efter avslutad operation ligger patienten på uppvakningsavdelningen där hen kontrolleras med syresättning, ekg osv. under ansvaret av en intensivvårdssjuksköterska. Efter det får man komma tillbaka till vårdavdelningen där man stannar 1-2 dygn beroende på operationens omfattning.

Vill du veta mer om bukplastik? Här kan du få reda på mer om ingreppet >>