10-dubbling på 10 år: större bröst blir allt mer populärt

Bröst

En kvinna som håller upp två silikonbröst

Nya siffror visar att antalet kvinnor som gör en bröstförstorande operation på privatkliniker har 10-dubblats på drygt 10 år. Denna massiva ökning beror speciellt på kvinnor mellan 20 och 35 år som i allt större utsträckning vill stärka sin självkänsla och känna sig hemma i sin egen kropp, enligt Helle Hillingsø som är operativ chef på AK Nygart.

En kvinna som håller upp två silikonbröst

Under 2005 gjorde ca 200 kvinnor en bröstförstorande operation på danska privatkliniker. I 2017 är siffran uppe i ca 2 000 kvinnor, vilket innebär en 10-dubbling. Samtidigt har antalet kvinnor som har gjort ett bröstlyft på danska privatkliniker ökat från ca 30 i år 2005 till ca 450 år 2017, vilket innebär en 15-dubbling. Det visar nya siffror från Datasundhedsstyrelsen i Danmark.

Det är framförallt 20-35-åringar som lägger sig på operationsbordet

Helle Hillingsø, operativ chef på AK Nygart, uppskattar att det framförallt är kvinnor mellan 20 och 35 år som i allt större utsträckning väljer att göra en bröstförstoring. Samtidigt är det flertalet kvinnor som efter dem fått barn väljer att göra ett bröstlyft.

Enligt Helle Hillingsø råder det inga tvivel om vad som är orsaken till att så många kvinnor väljer att lägga sig på operationsbordet.

”Generellt väljer kvinnorna att göra nya bröst eftersom de vill stärka sin självkänsla. De gör det för själva utifrån en önskan om att känna sig mer hemma i sin egen kropp. När möjligheten finns där mitt framför näsan och det inte kostar mer än en ny TV, så tar de den. Precis som vi kan arbeta med vårt inre (t.ex. genom att gå till en psykolog) för att bli mer bekväma med vårt yttre. Det blir allt mer accepterat att det är lika naturligt att ändra vårt yttre för att må bättre inombords. Det tycker jag att de här siffrorna uttrycker väldigt tydligt.”

Livsstilsexpert: Utvecklingen beror på minskad tabu och större ekonomiska möjligheter

Livsstilsexperten Christine Feldthaus pekar på att utvecklingen på ett övergripande plan kan förklaras utifrån två tendenser som man kunnat se i det danska samhället under senare tid:

”För det första har vi under senare år kunnat konstatera att det inte alls är lika tabubelagt längre i Danmark att skaffa ett par nya bröst. Tidigare var en bröstoperation inte något man pratade högt om, men idag uppfattar vi det som mycket vanligare och mer naturligt – bl.a. eftersom vi via medierna hela tiden hör talas om kända personer som har gjort det. Det är alltså tal om en minskad tabu och en självförstärkande tendens: Ju fler som gör det och är öppna med det, desto lättare är det att själv göra det.

För det andra har vi större ekonomiska möjligheter idag än tidigare, och en bröstoperation är något som de flesta kan spara ihop pengar till. Det innebär att nya bröst blir en konsumtionsvara på samma sätt som materiella ting. Om 30 000 kronor för nya bröst kan ge en kvinna bättre självkänsla och göra att hon känner sig starkare i sig själv, varför ska hon då inte göra det? Kort sagt: Kvinnorna gör det för att de kan.”

Uppgifterna (som uppdaterades den 26/6 2018) har hämtats på: esundhed.dk.

AK Nygart har rapporterat in uppgifter om patienter till Landspatientregisteret i Danmark sedan 2017. För att säkerställa att uppgifterna i den här nyhetsartikeln är rättvisande har AK Nygarts inrapporterade operationer för 2017 inte beaktats i nyhetsartikeln.