Avbokning

Avbokningskod finns i din e-post eller SMS bekräftelse på bokningen. Hittar du ingen avbokningskod måste bokningen avbokas genom att du ringer till din klinik (kontaktinfo HÄR)