Dr Theodoros Samourkasidis

Legitimerad Läkare, Specialist Dermatolog, Stockholm

Läs mer

Dr Theodore Samourkasidis studerade medicin vid Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki, Grekland och är legitimerad läkare sedan 2002. Han genomförde sin specialistutbildning i Sverige och erhöll specialistbevis inom dermatologi 2017.

Han har de senaste åren arbetat på Danderyds Sjukhus hudklinik, som överläkare och läkarchef.

Dr Theodore Samourkasidis har en bred dermatologisk kompetens med ett uttalat intresse för hudtumörer och genomgått särskild vidareutbildning inom diagnostik av hudcancer vid University of Queensland, Australien

Dr Theodore Samourkasidis är medlem i Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi.