Dr Åsa Edsander-Nord

Legitimerad Läkare, Specialist Plastikkirurgi, Stockholm

Läs mer

Möt Dr Åsa Edsander-Nord, plastikkirurg, Stockholm

Dr Åsa Edsander-Nord studerade medicin vid Karolinska Institutet i Stockholm och är legitimerad läkare sedan 1995. Sitt intresse för plastikkirurgi fick hon efter en termin på Harvard Medical School där hon hade förmånen att se och lära. Hon genomförde sin plastikkirurgiska utbildning på Karolinska Sjukhuset och erhöll sitt specialistbevis 2001. Hon disputerade i ämnet plastikkirurgi 2000 vid Karolinska Institutet med inriktning på bröstrekonstruktioner med kroppsegen vävnad, en forskningslinje som hon fortfarande aktivt driver.

Dr Åsa Edsander-Nord har tidigare varit ordförande i Svensk Plastikkirurgisk förening, 2015 – 2018.

Dr Åsa Edsander-Nord har ett uttalat intresse för utbildning och skrivit flera lärobokskapitel. Hon är en ofta anlitad föreläsare, nationellt och internationellt och är även examinator i den europeiska examen i plastikkirurgi. År 2014 – 2019 var hon ordförande i EBOPRAS (European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons) Utbildningskommitté.

Hon har en bred plastikkirurgisk kompetens och har arbetat med estetisk plastikkirurgi sedan 2005. Utöver detta har hon arbetat mycket med rekonstruktiv plastikkirurgi på ett Universitetssjukhus i Stockholm, framför allt bröstrekonstruktioner efter bröstcancer med proteser respektive kroppsegen rekonstruktion som kräver mikrokirurgisk teknik. Inom den rekonstruktiva plastikkirurgin är hon även en av få i Sverige som utför ytteröronrekonstruktion på barn som är födda utan öra.

Dr Åsa Edsander-Nord är bland annat medlem i:

Svensk Plastikkirurgisk Förening (SPKF)
Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP)
Svensk Förening för Rekonstruktiv Mikrokirurgi (SFRM)
Nordisk Plastikkirurgisk Förening (NPKF)
European Association of Plastic Surgeons (EURAPS)