Bröstimplantat och bröstimplantat-relaterat lymfom (ALCL)

Idag har SFEP – svensk förening för estetisk plastikkirurgi – gått ut med nedanstående information med anledning av att media uppmärksammat nyheter om farliga bröstimplantat och kopplingen till en ovanlig form av Lymfom (BIA-ALCL breast implantat associated – acelluar large cell lymphoma). Det är viktig och bra information som vi vill dela med oss av till så många som möjligt.

Akademikliniken lägger stor vikt vid patientsäkerhet och både följer och medverkar i den forskning som löpande görs kring bröstimplantat. Vi är medlemmar i BRIMP sedan starten (bröstimplantatsregistret) och följer upp våra bröstpatienter löpande samt informerar både skriftligt och muntligt om samtliga risker med bröstoperationer, inkl. BIA-ALCL.

Får du problem eller förändringar efter din bröstförstoring, även när en längre tid har gått sedan operationen, är det viktigt att du kontaktar din plastikkirurg eller oss på kliniken för bedömning och ev. vidare undersökning. Har du frågor är du också varmt välkommen att ringa direkt till din kirurg eller på tel. 08-614 54 00.

SFEP:
Flera internationella utredningar pågår kring användande av bröstimplantat med kraftift knottrig/texturerad yta, bl.a. i Frankrike där ANSM sammanställer en expertkommitté och kommer sammanfattat kunskapsläget den 7 och 8 februari 2019. Expertkommittén kommer att dra nytta av ett globalt perspektiv på användningen av bröstimplantat. Efter dessa utfrågningar och expertutskottets yttrande kommer ett beslut att fattas om “användning av bröstimplantat med texturerat hölje inom kosmetisk och rekonstruktiv kirurgi”, säger organisationen.

Under tiden måste “utövare informera patienterna innan de placerar bröstimplantat om riskerna i samband med det kirurgiska ingreppet, men också riskerna med själva implantatet, inklusive riskerna i samband med ALCL”.

Riken att drabbas av bröstimplantat relaterat lymfom/ALCL räknas till 1 fall på 3.000-30.000 där makrotexturerade bröstimplantat dominerar (uppgifter från FDA). Detta skall sättas i relation till att mer än 1 av 10 kvinnor i Sverige kommer att drabbas av bröstcancer under sitt liv (cancercentrum.se).
Sverige har sedan 2014 ett nationellt Bröstimplantatregister (BRIMP) för att kunna ge tidigt svar på kvalitetsbrister, upptäckt av problem samt forskning. En internationell jämförelse av resultaten från nationella register, inom ramen för den internationella rättsliga ramen för skydd av privatlivet, möjliggörs genom International Collaboration of Breast Registry Activities (ICOBRA), ett samarbetsnätverk av nationella plastikkirurgi, bröstkirurgiska samhällen, tillsynsmyndigheter och forskare.

Plastik- och bröstkirurger och deras föreningar över hela världen kommer fortsättningsvis att stödja regeringar och anmälda organ i deras reglerings- och utredningsarbete inom detta område. I Sverige är Läkemedelsverket / LMV är det organ som står för kvalitetskontroll och godkännande av implantat.

Plastik- och bröstkirurger världen över sammanfattar därför:

  • Bröstimplantat är säkra, men har mycket sällsynta, ibland allvarliga, biverkningar.
  • Kvinnor som presenterar dessa biverkningar bör tas seriöst, stödjas och undersökas.
  • BIA-ALCL är sällsynt och vanligtvis behandlingsbart.
  • Ytterligare forskning är nödvändig om bröstimplantatets roll.

Vi rekommenderar därför våra patienter:

  • När du har frågor, särskilt om du är oroad över symptom som kan vara relaterade till dina bröstimplantat, kontakta din kirurg.
  • Se till att du är fullständigt informerad från pålitliga källor innan du genomgår bröstimplantatkirurgi, oavsett syfte till din bröstförstoring.
  • Se till att din kirurg deltager i bröstimplantatregistret BRIMP.se och att han/hon registrerar ditt implantat och operationen i den nationella databasen.