Alla våra kliniker är anslutna till bröstimplantatregistret

Behandlingar - Bröst

Vi har tidigare skrivit om bröstimplantatregistret, BRIMP. Det är ett initiativ för att säkerställa trygghet och hög kvalitet för kvinnor som opererar in bröstimplantat.

Bröstimplantatregistret startade i maj 2014 och målet är att förbättra patientsäkerheten, följa upp vårdens resultat och utgöra en källa för forskning.

Samtliga av våra kliniker i Stockholm, Göteborg och Malmö är anslutna till BRIMP då vår stävan är att ständigt öka kvalitet och säkerhet i vården.

Läs mer om bröstimplantatregistret här >