BOKA

Konsultation för injektionsbehandling hos Akademikliniken

För att säkerställa att du alltid får den behandling som är rätt för dig och dina förutsättningar, krävs en noggrann konsultation som består av :

 

  • Att du innan konsultationen fyller i en aktuell hälsodeklaration
  • Att du tillsammans med din behandlare går igenom och i din journal får dokumenterat anledningen till ditt besök och din medicinska historia,
  • Att behandlaren presenterar och journalför din aktuella status, behandlarens bedömning av de områden som du vill behandla samt vilken åtgärd som kan vara aktuell och priset för den.
  • Att du signerar ett patientsamtycke för aktuell behandling.
  • Att behandlaren tar före- (efter) bilder för dokumentation i din journal.
  • Att behandlaren fyller i en injektionsmall som dokumenteras i din journal med vilka områden, volymer och läkemedel som används vid behandlingen.
  • Att du får möjlighet att signera ett fotogodkännande, om du kan tänka dig att dina bilder får användas i utbildning- eller marknadsföringssyfte.
  • Rekommendation av produkter att använda efter behandlingen.
  • Att du blir erbjuden en ny återbesökstid.
  • Att du tillsammans med din behandlare alltid bokar upp en återbesöks tid efter 2 veckor vid behandling med toxin.