10 goda anledningar att bli plastikkirurg hos oss

Välkommen till Nordens ledande klinik för estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi, estetiska behandlingar och avancerad hudvård. Vår vision är att ha världens nöjdaste kunder. Med sig själva. Med över 30 års erfarenhet utför vi mer än 60.000 estetiska behandlingar per år på våra ca 25 kliniker i Sverige, Norge och Danmark.

Högsta patientsäkerhet och nöjda kunder

Med trygga rutiner, kompetent personal och ständig uppföljning garanterar vi högsta kvalitet i alla led. Vi är stolta för och vågar säga att vi har branschens nöjdaste kunder.

Plastikkirurgi i framkant

Vi strävar efter att leda utvecklingen i branschen och vi arbetar med de senaste teknikerna och metoderna.

En attraktiv arbetsplats

Vi attraherar och utbildar branschens ledande yrkesmänniskor som vill arbeta med välbefinnande och i ett kommersiellt, privatägt företag.

Kompetenta kollegor

Du ingår i ett team om cirka 30 plastikkirurger med omfattande erfarenhet och hög nivå av expertis. Du samarbetar också nära med skickliga hudläkare, narkosläkare, injektionssjuksköterskor och hudterapeuter.

Kompetensutveckling

Du får möjlighet till löpande fortbildning och specialisering genom kompetensutveckling, läkarmöten, deltagande på konferenser och mentorskap.

Effektiva arbetsdagar

Vi har väl inarbetade system, processer och rutiner. För att ständigt bli bättre delar vi löpande best practice mellan våra kliniker.

Full administrativ support

Här finns allt på plats i form av ekonomi, redovisning, IT, HR och personaladministration. Du har en stimulerande vardag där du kan fokusera på att operera och möta patienter.

Starkt varumärke och marknadsföring

Du blir en del av vårt välrenommerade varumärke och du har möjlighet att bli personligt marknadsförd i våra kanaler med omfattande räckvidd.

En attraktiv ersättningsmodell

Du har stor möjlighet att påverka din egen intjäning och tar del av våra övriga förmåner. Du får också ansvar över ett eget kostnadsställe.

Delägarskap

Vår ägarstruktur och storlek gör att vi kan erbjuda delägarskap med möjlighet att ta del av framtida  värdeskapande.