BOKA

Är du intresserade i att delta i en studie om Motiva bröstimplantat i Stockholm?

Vi söker patienter intresserade av att delta i en studie om Motiva bröstimplantat i Stockholm.

Vi söker nu dig som beslutat dig att genomgå en bröstoperation med implantat och i samband med detta är intresserade av att delta i en av Akademiklinikens uppkommande studier ”Studie av säkerhet och effekt för Motiva Implants® silikongel-fyllda bröstimplantat SmoothSilk®/Silksurface® hos försökspersoner som genomgår primär bröstförstoring, primär bröstrekonstruktion och revisionsoperation”.

Studien genomförs med Motiva Implants SmoothSilk/SilkSurface som är traditionella bröstimplantat tillverkat av en av de större bröstimplantattillverkarna (Establishment Labs). Dessa implantat finns redan på den svenska marknaden samt på Akademikliniken och studien genomförs i syfte att fastställa säkerhet och effekt för Motiva Implants® silikongel-fyllda bröstimplantat.

Samtliga operationer kommer att utföras av Dr. Per Hedén samt Dr. Paolo Montemurro på Akademikliniken i Stockholm och genomförs precis som andra normala bröstförstoringsoperationer. Implantaten finns tillgängliga både som anatomiska och runda implantat.

Denna studie är för dig som redan bestämt dig för att göra en operation eller rent av redan varit på ett eller flera besök för att diskutera ditt beslut.

 

Anmälan

Anmäl ditt intresse till att delta i denna studie genom att maila fotografier och ALL information till motivastudie@ak.se

  • Namn
  • Telefonnummer
  • Email
  • Information om eventuella mediciner och/eller sjukdomar du har
  • Information om eventuella bröstoperationer du tidigare gjort
  • Bilder av din byst

 

Vi önskar att bilderna är tagna på följande sätt: inkludera två bilder, en tagen rakt framifrån med armarna hängande längs med kroppen och en från sidan, tänk på att bilderna skall vara tagna i bra ljus och tydlig illustrera situationen. Se exempel nedan. Vi vill inte se ansiktet eller andra personliga detaljer på bilderna. Dessa bilder används för att göra en första bedömning av dina förutsättningar och se att du är en god kandidat för operation. Ansökningar utan bild kommer att förbises.

Deltagande i studien innebär att implantaten är kostnadsfria för dig men du får själv stå för operationskostnaden samt kostnad för eventuella tilläggsingrepp som du diskuterar med din kirurg (lyft, fettransplantation etc.). Akademiklinikens valfria Trygghetsgaranti från 5.000 kr bekostar du också själv. För att kunna inkluderas i studien ska du vara mellan 18 till 60 år. Du måste vara beredd på att komma på ett flertal återbesök med mätningar och undersökningar upp till tio år framåt i tiden.

Operationen genomförs av Dr. Per Hedén eller Dr. Paolo Montemurro på Akademiklinikens operationsavdelning i Stockholm och samtliga återbesök görs hos någon av våra mottagningssjuksköterskor och/eller forskningssjuksköterska Sofie Lennerlund i Stockholm.

Efter din ansökan inkommit till Akademikliniken så kommer du att bli kontaktad av oss för en första kontakt. Om du efter detta är fortsatt intresserad av att delta i studien och du uppfyller studiens inklusionskriterier så kommer du att bokas in på ett screeningbesök hos oss på mottagningen på Storängsbotten i Stockholm.

(Observera att Akademikliniken för närvarande genomför flera studier med bröstaugmentation och olika implantat. Du kan även komma att bli kontaktad för eventuell medverkan i någon av de andra studierna. Detta gör vi enbart om vi bedömer att du är en bättre kandidat för en annan studie och/eller att resultatet skulle bli bättre med annan metod. Uppge i ditt ansökningsmail om du absolut inte vill medverka i någon annan studie utan enbart är intresserad av denna studie.)